Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Sympozjum w Miejscu Piastowym – Warszawa, Kraków, Lublin, Toruń, Rzeszów…

Sympozjum w Miejscu Piastowym – Warszawa, Kraków, Lublin, Toruń, Rzeszów…

12 listopad 2019 14:03

facebook twitter

W dniach 29-30 listopada 2019 r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym odbywać się będzie XVII edycja sympozjum naukowego, organizowanego corocznie we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitarnej w Przemyślu. Temat tegorocznego spotkania brzmi „Koncepcja człowieka podstawą procesu wychowania”. Prelegentami są wykładowcy pięciu wiodących ośrodków akademickich w kraju, wśród nich osoby znane również z przestrzeni medialnej. Każdego dnia spotkania zainaugurowane zostaną uroczystą liturgią pod przewodnictwem Księży Biskupów Archidiecezji Przemyskiej.

Szczegóły poniżej. Prosimy o zarekomendowanie wydarzenia w swoich środowiskach.

ks. Leszek Przybylski
Inspektor ds. Szkolnictwa i Wychowania