Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Wybierz właściwą drogę życia

Wybierz właściwą drogę życia

01 wrzesień 2019 12:00

facebook twitter
To motto przyświecało powitaniu nowego roku szkolnego 2019/2020 w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych. Rozpoczęła go uroczysta msza święta, której koncelebrantami byli:
- szczególny gość, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks, prof. dr hab. Andrzej Zwoliński
- gen. Zakonu Michalitów - ks. Dariusz Wilk
- dyr. Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych - ks. Leszek Przybylski
Witając zebraną młodzież, nauczycieli i rodziców ks, prof. dr hab. Andrzej Zwoliński zwrócił się do młodzieży, dla której wybór drogi życiowej nie zawsze jest łatwy. W swoim przesłaniu zwrócił uwagę na to, by w podejmowaniu decyzji często trudnych kierować się wiarą nie tylko w siebie ale i w Boga, zwracać się do niego o wsparcie duchowe i mądrość, by nie ulegać łatwym pokusom otaczającego świata, stwierdzając równocześnie, iż życie tu jest tylko chwilą i od nas jedynie zależy , jak ten czas zapiszemy dla siebie i innych. W niezwykle ciekawy sposób nawiązał do obchodzonej 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Dobitnymi słowami namalował młodzieży tragiczne obrazy ataku hitlerowskich Niemiec na miasteczko Wieluń , heroiczną obronę Westerplatte, włączając w tę tragiczną historię Polski - losy najwybitniejszego Polaka - św. Jana Pawła II - papieża, który właśnie podczas wojny, jako student, seminarzysta i robotnik fabryczny w okupowanym Krakowie podjął decyzję o swojej drodze życiowej - wybierając kapłaństwo.
Podkreślił właśnie ten trudny czas w życiu młodego Karola Wojtyły , ciężka droga życia uwieńczona niezwykłą misją od Boga.
Mszę świętą zakończył ks. dyr. Leszek Przybylski dziękując koncelebrantom i zebranej młodzieży za udział w niej . Życzył owocnego w ciekawe wydarzenia roku szkolnego i nauki , który przysporzy młodzieży wiedzy i poprowadzi ku wyznaczonym celom.
Zaprosił klasy pierwsze do auli w celu uzyskania przez nich informacji o organizacji roku szkolnego.