Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Stypendia 2019/2020 – dodatkowy nabór

Stypendia 2019/2020 – dodatkowy nabór

09 październik 2019 15:03

facebook twitter

SZKOLNICTWO OGÓLNE

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 8 października 2019 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020.

Zainteresowani uczniowie spełniający kryteria proszeni są o zgłoszenie się do Biura Projektów MZSP w terminie od 9 do 18 października 2019 r.