Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami

20 wrzesień 2019 07:42

facebook twitter

20 września 2019 r. (piątek) o godz. 1600

Spotkanie z rodzicami

Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

Plan:
  1. Msza św. w Sanktuarium (godz. 1600). Po mszy św. informacje ogólne dla Rodziców (dyr. szkoły).
  2. Spotkanie wychowawców z rodzicami - w klasach.
  3. Godz. 1800 Spotkanie Samorządów Klasowych Rodziców - Wybór Rady Rodziców.