Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Regulamin XX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach

Regulamin XX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach

04 wrzesień 2019 20:43

facebook twitter

XX Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach
dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020
Św. Jan Paweł II
REGULAMIN OLIMPIADY

 1. Organizatorzy XX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o św. Janie Pawle II:
  • Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu,
  • Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
 2. Współorganizator Olimpiady:
  • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i Krośnie,
  • Parafia pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie.
 3. XX Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach organizowana jest z racji szerzenia znajomości postaci św. Jana Pawła II – Wielkiego Papieża, wybitnego duszpasterza, nauczyciela i wychowawcy.
 4. Olimpiada jest organizowana dla młodzieży klas siódmych i ósmych szkół podstawowych Archidiecezji Przemyskiej.
 5. Olimpiada składa się z trzech etapów.
 6. Pierwszy etap (szkolny) zostanie przeprowadzony dnia 27 listopada 2019 roku w swoich szkołach.
 7. Do drugiego etapu archiprezbiterialnego mogą awansować trzy osoby, które uzyskały najwięcej punktów.
 8. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie pierwszego etapu w swojej szkole są katecheci.
 9. Drugi etap archiprezbiterialny będzie etapem pisemnym i odbędzie się dnia 20 lutego 2020 roku w: Przemyślu, Miejscu Piastowym, Sanoku, Jarosławiu, Łańcucie, Leżajsku i Średniej Wsi. Odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenie są wyznaczeni kapłani we współpracy z Wy-działem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i Michalickim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym:
  • Archiprezbiterat Bieszczadzki – ks. Mirosław Dubiel
  • Archiprezbiterat Jarosławski – ks. Jerzy Gałązka
  • Archiprezbiterat Krośnieński – ks. Paweł Wojakiewicz, CSMA, ks. Mirosław Grendus
  • Archiprezbiterat Łańcucki – Łańcut - ks. Marek Blecharczyk; Leżajsk ks. Witold Orzechowski
  • Archiprezbiterat Przemyski – ks. Waldemar Janiga, ks. Maciej Kandefer
  • Archiprezbiterat Sanocki – ks. Jacek Michno
 10. Ze względu na liczbę uczestników w drugim etapie, archiprezbiteraty kierują do trzeciego etapu następującą liczbę osób: krośnieński, przemyski, jarosławski i sanocki po 5 osób, natomiast łańcucki 9 osób (z dwóch rejonów Łańcut i Leżajsk) i bieszczadzki 3 osoby. Komisja Diecezjalna Olimpiady o Wielkich Polakach zastrzega sobie możliwość zmian dotyczących liczby awansujących uczniów do finału z poszczególnych archiprezbiteratów w zależności od ilości zgłoszonych uczestników na etapie archiprezbiteratu.
 11. Trzeci etap (finał) posiada odrębny regulamin.
  • Trzeci etap odbędzie się 19 maja 2020 roku w auli Parafii pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie.
 12. Jeżeli wynik punktowy w finale jest taki sam u kilku osób, Komisja Diecezjalna bierze pod uwagę ilość punktów uzyskanych przez te osoby w etapie archiprezbiteralnym, a w razie dalszej konieczności także w etapie szkolnym.
 13. Obowiązująca literatura do etapu pierwszego: M. Pabis, Jan Paweł II – Nasz Wielki Święty, zob. na stronie: olimpiada.mzsp.pl.
 14. Obowiązująca literatura do etapu drugiego:
  1. Materiały z etapu pierwszego
  2. Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 2019.
  3. Jan Paweł II, Nie dopuśćcie, aby wam odebrano chrześcijańską godność, Homilia podczas kanonizacji bł. Jana z Dukli, Krosno, 10 czerwca 1997.
 15. Obowiązująca literatura do etapu trzeciego:
  1. Materiały z etapu pierwszego i drugiego,
  2. Wybrane homilie i przemówienia Jana Pawła II:
   • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, Rzeszów, 2 czerwca 1991.
   • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św., Lubaczów, 3 czerwca 1991.
   • Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w czasie nawiedze-nia katedry Przemyśl, 2 czerwca 1991.
 16. Skład Jury do trzeciego etapu ustalają organizatorzy.
 17. Patronami honorowymi olimpiady są: J. E. Ks. Abp Adam Szal Metropolita Przemyski, Ks. Dariusz Wilk – Generał Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.
 18. Nagrody i wyróżnienia:
  • za pierwszy etap – zachęca się katechetów do nagrodzenia odpowiednią oceną, można wpisać pochwałę do dziennika (wskazane są nagrody, dyplomy i wyróżnienia ufundowane przez dyrektora szkoły lub ks. proboszcza);
  • za drugi etap - organizatorzy proponują: ocenę z religii, wpis do dziennika, dyplom oraz nagrody książkowe;
  • za trzeci etap - dla każdego uczestnika przewidziana jest wartościowa nagroda.
 19. Zgłoszenie osób do etapu trzeciego winno nastąpić nie później niż do 30.03.2020 roku na adres korespondencyjny.
 20. Odpowiedzialni za organizację Olimpiady:
  • ks. Waldemar Janiga – Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu;
  • ks. Paweł Wojakiewicz CSMA – Michalicki Zespół Szkół Ponad-gimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
 21. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu Olimpiady.
  Adres do korespondencji:
  • Ks. Waldemar Janiga, Plac Katedralny 4a, 37 -700 Przemyśl, tel. 883 325 899, e-mail: wnk@przemyska.pl
  • Ks. Paweł Wojakiewicz CSMA, ul. ks. Br. Markiewicza 25b, 38-430 Miejsce Piastowe, tel./fax: 13 43 530 70 lub 728 859 006
  • Oficjalna strona internetowa Olimpiady: olimpiada.mzsp.pl.