Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Dofinansowanie organizacji obozów szkoleniowych dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu „Edukacja wojskowa”

Dofinansowanie organizacji obozów szkoleniowych dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu „Edukacja wojskowa”

31 maj 2019 19:00

facebook twitter
31 maja 2019 r. Dyrektor Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ks. Leszek Przybylski podpisał umowę z MON dotyczącą dofinansowania obozu szkoleniowego dla klas mundurowych.
Dofinansowanie pozwoliło w pełni zrealizować program obozu szkoleniowego wg wytycznych MON. Ponadto ćwiczenia i pokazy mogły być przeprowadzone w odpowiednim miejscu i przy użyciu profesjonalnego sprzętu. Dofinansowanie sprawiło, że podniosła się nie tylko atrakcyjność obozu szkoleniowego ale przede wszystkim możliwości profesjonalnego szkolenia.
Po raz pierwszy od wielu lat (obozy szkoleniowe organizowane są w naszej szkole od przeszło 10 lat), w obozie udział wzięli wszyscy uczniowie klas II –ich mundurowych.