Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Ogłoszenie Komisji Naboru

Ogłoszenie Komisji Naboru

19 czerwiec 2019 08:39

facebook twitter
W dniach od 19 CZERWCA DO 25 CZERWCA 2019 r. w naszej szkole będzie pracować komisja naboru wg harmonogramu:
  • 19.06.2019 - od 8.00 do 15.00
  • 21.06.2019 - od 8.00 do 15.00
  • 22.06.2019 - od 8.00 do 13.00
  • 24.06.2019 - od 8.00 do 15.00
  • 25.06.2019 - od 8.00 do 15.00
Komisja naboru przyjmuje dokumenty:
  • ORYGINAŁY LUB KOPIE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ/GIMNAZJUM,
  • ORYGINAŁY LUB KOPIE ZAŚWIADCZENIA O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY/GIMNAZJALNEGO,
  • INNE DOKUMENTY WSKAZANE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY.