Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Nowy kierunek – Technikum Petrochemiczne

Nowy kierunek – Technikum Petrochemiczne

14 marzec 2019 18:36

facebook twitter

Zawód: Technik technologii chemicznej

Proponowane rozszerzenia: chemia i do wyboru j. angielski lub matematyka

KIERUNEK NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI!!!

Jeżeli w przyszłości poszukujesz dobrze płatnej, stabilnej pracy. Jeśli jesteś dociekliwy, masz zacięcie techniczne, stawiasz na dokładność, analityczną dociekliwość i syntetyczny sposób wnioskowania, technologia chemiczna to kierunek stworzony dla Ciebie.

Zapewniamy:
naukę przedmiotów zawodowych w nowoczesnych, profesjonalnie urządzonych pracowniach, urozmaicone praktyki zawodowe, które odbywać się będą w zakładach firm wiodących na rynku europejskim, naukę języków obcych (angielski, niemiecki lub rosyjski) ukierunkowanych zawodowo, możliwość brania udziału w projektach międzynarodowych.

Najlepsi absolwenci mają gwarancję zatrudnienia w największej w kraju i Europie spółce petrochemicznej.

W cyklu edukacyjnym będziesz się uczył:

 • odczytywania i wykonywania rysunków technicznych oraz schematów technologicznych,
 • stosowania podstawowych zasad technologicznych wytwarzania produktów przemysłu chemicznego,
 • wykonywania obliczeń chemicznych oraz bilansów materiałowych i energetycznych procesów technologicznych,
 • pobierania próbek substancji stałych, ciekłych i gazowych,
 • wykonywania pomiarów parametrów procesów chemicznych i nadzorowanie zgodności przebiegu procesów z instrukcją technologiczną;
 • oceniania jakości surowców i produktów,
 • utrzymywania w ruchu instalacji, przy zachowaniu produkcji właściwej pod względem jakościowym i ilościowym,
 • organizowania i nadzorowania zaopatrzenia w surowce i materiały oraz czynniki energetyczne,
 • przekazywania produktów do magazynu, do dalszej produkcji lub kontroli międzyoperacyjnej,
 • prowadzenia bilansu zużycia surowców i czynników energetycznych, czasu pracy oraz opracowywania normatywów ich wykorzystania,
 • posługiwania się instrukcjami i normami technicznymi, gwarantującymi bezpieczny przebieg procesów chemicznych oraz prowadzenia dokumentacji produkcji,
 • usuwania awarii urządzeń i zakłóceń w procesie technologicznym, przeprowadzanie konserwacji i remontów bieżących aparatury chemicznej

Absolwent szkoły o kierunku technik technologii chemicznej będzie przygotowany do:

 • wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
 • organizowania i kontrolowania procesów technologicznych przemysłu chemicznego;
 • wykonywania badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym.
 • Edukacja w technikum kończy się egzaminem zawodowym potwierdzającym wiedzę i umiejętności i otrzymaniem tytułu technika technologii chemicznej. Pomyślnie zdana matura pozwala rozpocząć studia na każdym kierunku.

ZAPRASZAMY AMBITNYCH UCZNIÓW!!!!