Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Regulamin XIX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach

Regulamin XIX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach

05 październik 2018 12:28

facebook twitter
Regulamin XIX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach

dla uczniów VII i VIII klasy szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów
w roku szkolnym 2018/2019

- olimpiada o św. Andrzeju Boboli –

 1. Organizatorzy XIX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o św. Andrzeju Boboli:
  • Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu,
  • Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
 2. Współorganizator Olimpiady:
  • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i Krośnie,
  • Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Strachocinie.
 3. XIX Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach organizowana jest z racji szerzenia znajomości postaci św. Andrzeja Boboli - wybitnego duszpasterza i wychowawcy, męczennika i Patrona Polski.
 4. Olimpiada jest organizowana dla młodzieży klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz młodzieży  szkół gimnazjalnych Archidiecezji Przemyskiej.
 5. Olimpiada składa się z trzech etapów.
 6. Pierwszy etap (szkolny) zostanie przeprowadzony dnia  28 listopada 2018 roku w swoich szkołach.
 7. Do drugiego etapu archiprezbiterialnego może awansować jedna osoba, która będzie reprezentowała gimnazjum i mogą awansować dwie osoby z VII i VIII klasy, które będą reprezentowały szkołę podstawową.
 8. Kryteria wyboru reprezentantów szkoły do etapu drugiego organizatorzy pozostawiają do ustalenia odpowiedzialnym za przeprowadzenie pierwszego etapu w swojej szkole tzn. katechetom.
 9. Drugi etap archiprezbiterialny będzie etapem pisemnym i odbędzie się dnia 28 lutego 2019 roku w: Przemyślu, Miejscu Piastowym, Sanoku, Jarosławiu, Łańcucie, Leżajsku  i Średniej Wsi. Odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenie są wyznaczeni kapłani we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i Michalickim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym:
  • Archiprezbiterat Bieszczadzki – ks. Mirosław Dubiel
  • Archiprezbiterat Jarosławski – ks. Jerzy Gałązka
  • Archiprezbiterat Krośnieński – ks. Paweł Wojakiewicz, CSMA, ks. Mirosław Grendus
  • Archiprezbiterat Łańcucki
   • Łańcut - ks. Marek Blecharczyk
   • Leżajsk – ks. Dariusz Wojnar
  • Archiprezbiterat Przemyski – ks. Waldemar Janiga, ks. Maciej Kandefer
  • Archiprezbiterat Sanocki – ks. Jacek Michno
 10. Ze względu na liczbę uczestników w drugim etapie, archiprezbiteraty  kierują do trzeciego etapu następującą liczbę osób: krośnieński, przemyski, jarosławski i sanocki po 5 osób, natomiast  łańcucki 9 osób (z dwóch rejonów Łańcut i Leżajsk)   i bieszczadzki 3 osoby. Komisja Diecezjalna Olimpiady o Wielkich Polakach zastrzega sobie możliwość zmian dotyczących liczby awansujących uczniów do finału z poszczególnych archiprezbiteratów w zależności od ilości zgłoszonych uczestników na etapie archiprezbiteratu. 
 11. Trzeci etap (finał) posiada odrębny regulamin.
  • Trzeci etap odbędzie się 21 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Strachocinie.
 12. Obowiązująca literatura do etapu pierwszego: ks. J. Niżnik, Św. Andrzej Bobola – jezuita, męczennik, Patron Polski, zob. na stronie: olimpiada.mzsp.pl; zob. też tekst w niniejszym Biuletynie Katechetycznym.
 13. Obowiązująca literatura do etapu drugiego:
  • Materiały z etapu pierwszego
  • ks. J. Niżnik, Święty Andrzej Bobola. Życie, objawienia, cuda, Kraków 2018.
  • Encyklika Papieża Piusa XII o św. Andrzeju Boboli Invicti Athletae.
 14. Obowiązująca literatura do etapu trzeciego:
  • Materiały z etapu pierwszego i drugiego,
  • E. Polak, Cuda świętego Andrzeja Boboli. Świadectwa, życie i modlitwy, Kraków 2017, s. 5-238; Film pt. Niezłomny Patron Polski Święty Andrzej Bobola, Produkcja – Wydawnictwo La Salette Księży Misjonarzy Saletynów 2015.
 1. Skład JURY do trzeciego etapu ustalają organizatorzy.
 2. Patronami honorowymi olimpiady są: J. E. Ks. Abp Adam Szal Metropolita Przemyski i Ks. Dariusz Wilk–Generał Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.
 3. Nagrody i wyróżnienia:
  1. za pierwszy etap - zachęca się katechetów do nagrodzenia odpowiednią oceną, można wpisać pochwałę do dziennika (wskazane są nagrody, dyplomy
   i wyróżnienia ufundowane przez dyrektora szkoły lub ks. proboszcza)
  2. za drugi etap - organizatorzy proponują: ocenę z religii, wpis do dziennika, dyplom oraz nagrody książkowe.
  3. za trzeci etap - dla każdego uczestnika przewidziana jest nagroda.
 4. Zgłoszenie osób do etapu trzeciego winno nastąpić nie później niż do 28.02.2019 roku na adres korespondencyjny.
 5. Odpowiedzialni za organizację Olimpiady:
  • ks. Waldemar Janiga - Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu
  • ks. Paweł Wojakiewicz CSMA -  Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu Olimpiady.

Dodatek

 1. Adres do korespondencji:
  • Ks. Waldemar Janiga, Plac Katedralny 4a, 37 -700 Przemyśl,
   tel. 16/678 66 94  wew. 52 lub 883 325 899, e-mail: wnk@przemyska.pl
  • Ks. Paweł Wojakiewicz CSMA, ul. ks. Br. Markiewicza 25b, 38-430 Miejsce Piastowe, tel./fax. 13/43-530-70 lub 728 859 006
  • Oficjalna strona Olimpiady: olimpiada.mzsp.pl
 2. Regulamin do pobrania w formacie pdf