Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Nabór wniosków o przyznanie stypendiów ogłoszony - szkolnictwo ogólne

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów ogłoszony - szkolnictwo ogólne

11 wrzesień 2018 10:18

facebook twitter

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 4 września 2018 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019.

Zgodnie z decyzją Zarządu nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpocznie się 10 września 2018r. i zakończy 21 września 2018r.

Treść ogłoszenia znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania:
https://www.podkarpackie.edu.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania-2