Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Nabór wniosków o stypendium ogłoszony dot. SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Nabór wniosków o stypendium ogłoszony dot. SZKOLNICTWO ZAWODOWE

11 wrzesień 2018 10:17

facebook twitter

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 4 września 2018 r. podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019.

Zgodnie z decyzją Zarządu nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpocznie się 10 września 2018r. i zakończy 21 września 2018r.

Treść ogłoszenia znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.
https://www.podkarpackie.edu.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania-z-2