Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Wakacyjne staże zawodowe

Wakacyjne staże zawodowe

10 sierpień 2018 13:24

facebook twitter

W miesiącach wakacyjnych – lipiec i sierpień nasi uczniowie nie tylko wypoczywają. W tym czasie również realizowane są  1 miesięczne staże zawodowe w ramach projektu: „MŁODZI ZAWODOWCY NA START”.
W tym roku staże zrealizuje rekordowa liczba uczniów, bo aż 61 osób. W większości są to uczniowie kl. I i II techników: informatycznego, organizacji reklamy, drzewnego i cyfrowych procesów graficznych.
Staże realizowane są na terenie powiatów krośnieńskiego, brzozowskiego i sanockiego. W miesiącu lipiec staże ukończyło 47 uczniów, natomiast w sierpniu jeszcze realizuje 14 osób.
Za ukończony staż uczniowie otrzymali stypendium w wysokości ok. 1000 zł, a także zwrot kosztów dojazdu na staż. Na zakończenie stażu każdy stażysta otrzymał zaświadczenie o jego ukończeniu, jest to dokument potwierdzający zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego.
Dla nas pocieszające jest ilość otrzymanych od Pracodawców pozytywnych opinii, pochwał i celujących ocen dla naszych stażystów. To potwierdza, że szkolenie zawodowe w naszej szkole jest naprawdę na wysokim poziomie.

„MŁODZI ZAWODOWCY NA START”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie
Projekt współfinansowany ze środków EFS