Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert

Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert

05 marzec 2018 08:00

facebook twitter

Miejsce Piastowe, dnia 5.03.2018 r.

Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: zorganizowanie 3-dniowej wycieczki do Torunia dla uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

Zmienia się liczba uczestników wyjazdu: 33 uczniów i 3 nauczycieli
W związku z powyższym punkt 4 ust. 4 Zaproszenia do składania ofert otrzymuje brzmienie:
Liczba uczestników wyjazdu: 33 uczniów i 3 nauczycieli