Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Wyjaśnienie zaproszenia do składania ofert

Wyjaśnienie zaproszenia do składania ofert

22 marzec 2017 21:08

facebook twitter

RIZ.ZAM.6.2017                                                      Miejsce Piastowe, dn. 22.03.2017 r.

 

Wyjaśnienie
Zaproszenia do składania ofert

 

Dotyczy: zakup wyposażenia pracowni zawodowych – spawarka światłowodowa, miernik, mikroskop
i walizka narzędziowa - dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP
na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

Zawiadamia się, że w dniu 22 marca 2017 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego na: zakup wyposażenia pracowni zawodowych – spawarka światłowodowa, miernik, mikroskop i walizka narzędziowa - dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

 • Wniosek
  • Pytanie 1:
   • Czy w ramach zapytania, gdzie w podpunkcie dotyczącym spawarki zawarty jest wpis „automatyka otwierania pokrywy wiatrowej, zacisków włókien i piecyka” dopuszcza się urządzenie, które automatycznie rozpoznaje obecność włókna zarówno w obszarze spawu, jak i we wbudowanym piecyku oraz posiada zaciski z optymalizacją do spawania włókien w tzw. „luźnej tubie”, ale bez automatyzacji otwierania wspomnianych elementów?
  • Pytanie 2:
   • Czy w ramach zapytania, gdzie w podpunkcie dotyczącym spawarki zawarty jest wpis „piecyk tubowy o wielopłaszczyznowej powierzchni wygrzewania” oraz „czas wygrzewania : 9 sek” dopuszcza się urządzenie, które posiada dwa niezależne piecyki U-kształtne z nowoczesnym systemem wygrzewania osłonek usuwającym powietrze z wygrzewanej osłonki, co dodatkowo zabezpiecza spaw przed uszkodzeniem, gdzie każdy z piecyków jest w stanie wygrzać osłonkę w czasie 14 s, co w konsekwencji pozwala na wygrzewanie kolejnych osłonek co 7 sekund?
  • Pytanie 3:
   • Czy w ramach zapytania, gdzie w podpunkcie dotyczącym spawarki zawarty jest wpis „funkcje automatyki do spawania włokien nienormatywnych i starych: Taper, EFC, etc” zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które również pozwala na spawanie wszystkich dostępnych na rynku krzemowych włókien światłowodowych (w tym najnowszego G.657.B3), włącznie ze spawaniem włókien o bardzo niecentrycznym rdzeniu, ale nie posiada programów o nazwie Taper czy EFC?
  • Pytanie 4:
   • Czy w ramach zapytania, gdzie w podpunkcie dotyczącym spawarki zawarty jest wpis „wbudowany kolorowy monitor 4,73''”, dopuszcza się rozwiązanie z ekranem dotykowym zapewniającym intuicyjną obsługę urządzenia, ale o przekątnej 4,1?
  • Pytanie 5:
   • Czy w ramach zapytania, gdzie w podpunkcie dotyczącym spawarki zawarty jest wpis „zapasowy komplet elektrod ELCT2-20A” zamawiający wymaga, aby wymiana elektrod na zapasowy komplet wykonywana była bez użycia narzędzi?
  • Pytanie 6:
   • Czy w ramach zapytania, gdzie w podpunkcie dotyczącym spawarki zawarty jest wpis „blaszka do osłonek spawów SL-01” zamawiający dopuszcza rozwiązanie zastąpienie wspomnianej blaszki dedykowaną pojemną tacką do studzenia osłonek spawów, które pozwala na zachowanie porządku oraz ułatwiają pracę przy spawaniu muf i przełącznic z większą ilościa włókien?
    Powyższe zapisy eliminują z postępowania uznanych producentów sprzętu i tym samym ogranicza konkurencję w ramach zapytania.

 • Odpowiedź:
  • Pytanie 1:
   • Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach wskazanych przez Wykonawcę.
  • Pytanie 2:
   • Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach wskazanych przez Wykonawcę.
  • Pytanie 3:
   • Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wskazane przez Wykonawcę.
  • Pytanie 4:
   • Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wskazane przez Wykonawcę.
  • Pytanie 5:
   • Zamawiający dopuszcza bez użycia narzędzi.
  • Pytanie 6:
   • Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wskazane przez Wykonawcę.