Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Ostatni etap rekrutacji na staż do Irlandii! - Rozmowy kwalifikacyjne

Ostatni etap rekrutacji na staż do Irlandii! - Rozmowy kwalifikacyjne

13 marzec 2017 11:43

facebook twitter

W dniu 14 marca tj. wtorek odbędą się rozmowy kwalifikacyjne w j. angielskim kandydatów na wyjazd do Irlandii.
Rozmowy zostaną przeprowadzone na 4, 5, 6 lekcji przez P. Magdalenę Michalską i P. Katarzynę Wiśniewską.
Miejsce/ klasa zostanie ustalona przez nauczycieli j. angielskiego - informacja w Biurze Projektu.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Kandydat za znajomość j. angielskiego może zdobyć max. 20 pkt. (poniżej szczegóły punktacji).


REKRUTACJA
Punktacja ZNAJOMOŚĆ - j. angielskiego
Dot. Projektu „Zagraniczne staże zawodowe dla młodych zawodowców”, Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-025716, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)1. Ocena z j. angielskiego na I półrocze: max. 5 pkt.
Bardzo dobry/celujący: 5 pkt.
Dobry: 4 pkt.
Dostateczny: 3 pkt.
Dopuszczający: 2 pkt.

2. Test pisemny: max. 8 pkt
85-100% - 8 pkt.
84-80% - 7 pkt.
79-75% - 6 pkt.
74-70% - 5 pkt.
69-65% - 4 pkt.
64-60% - 3 pkt.
59-50% - 2 pkt.
Poniżej 50% - 0 pkt.

3. Rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim: max. 7 pkt.
Uczeń będzie odpowiadał na 5 pytań.