Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Na początek roku szkolnego… trochę VIP-ów i wizyta Minister Edukacji w naszej szkole

Na początek roku szkolnego… trochę VIP-ów i wizyta Minister Edukacji w naszej szkole

09 wrzesień 2016 11:26

facebook twitter
[zobacz relacje]

Tegoroczny początek roku szkolnego w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych posiadał wyjątkowy charakter ze względu na obecność w Miejscu Piastowym Wiceminister Edukacji Marzenny Drab oraz najwyższych władz samorządowych, oświatowych i administracji państwowej Województwa Podkarpackiego. W uroczystości udział wzięli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, liczne grono parlamentarzystów jak również szefowie służb mundurowych regionu. Obecni byli również najwyżsi zwierzchnicy Archidiecezji Przemyskiej pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego ks. arcybiskupa Adama Szala oraz Przełożony Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła z Zarządem w osobach Wikariusza Generalnego ks. Rafała Kamińskiego oraz Radcy i Ekonoma Generalnego ks. Jerzego Sosińskiego. Reprezentowany był także Zarząd Generalny Sióstr Michalitek.

Wydarzenia w Miejscu Piastowym w dniu 1 września były jednocześnie Wojewódzką Inauguracją Roku Szkolnego.

Liturgii mszalnej przewodniczył ks. abp. Adam Szal, natomiast ciekawa jej oprawa muzyczna przygotowana została przez młodzieżową orkiestrę symfoniczną Nicolaus z Kraczkowej, z piosenkami o ks. Markiewiczu włącznie. Zespół prowadzony jest przez p. Zdzisława Magonia. Organizatorem pobytu Minister Edukacji w Miejscu Piastowym byli dr Przemysław Przybylski – ekspert w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz poseł Krystyna Wróblewska – członek Sejmowej Komisji Oświaty we współpracy z Podkarpackim Kuratorem Oświaty.

Przebieg, treść i atmosferę wydarzenia oddają poniżej zamieszczone relacje filmowe i materiały fotograficzne.