Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

04 lipiec 2016 09:47

facebook twitter

RPO/ZAM/2/2016                                                            Miejsce Piastowe, dnia 04.07.2016 r.

według rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

,,Budowa kompleksu sportowego obejmująca budowę dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych, oświetlenia zewnętrznego na masztach z instalacją elektryczną, odcinka sieci kanalizacji deszczowej  oraz przebudowę zaplecza sanitarno- szatniowego w ramach projektu pn. ,,Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Miejscu Piastowym”

 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Eurocourt Sp. z o.o. Ul. Wolności 8/726-600 Radom za kwotę 1 196 790,00 zł.

Treść oferty jest zgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert.

Zestawienie  złożonych  ofert

Nazwa i adres 
Wykonawcy

Kryterium oceny ofert

Cena oferty/Liczba punktów
w kryterium

Razem

Streszczenie

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ,,Prom” Leszek Styka
39-460 Nowa Dęba ul. Jana Pawła II 3/2

cena

 

1 310 000,00 zł

- 88,62 pkt

 

 

88,62

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

gwarancja

0 pkt

Torakol Rajmund Zalewski Koszczały
88-210 Dobre

cena

1 490 539,26 zł

- 77,88 pkt

 

 

80,88

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

gwarancja

 

3 pkt

 

Eurocourt Sp. z o.o.
Ul. Wolności 8/7
26-600 Radom

cena

1 196 790,00 zł

- 97,00 pkt

 

100,00

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

Oferta najkorzystniejsza

gwarancja

3 pkt

FPUH ,,Kris – Bud” Krzysztof Śnieżek
36-220 Jasiecica Rosielna 269 B

cena

 

1 414 189,76 zł

 - 82,09 pkt

 

 

82,09

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

gwarancja

 

0 pkt

 

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług ,,KK-BUD” Sp. j.
Józef Klara & Franciszek Kraś
38-404 Krosno
Ul. Rzeszowska 23

cena

1 424 340,00 zł

- 81,50 pkt

 

 

84,50

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

gwarancja

3 pkt

,,Bud-Mat” Lucyna Matyja
Ul. Kraszewskiego 188
33-380 Krynica Zdrój

cena

 

1 368 874,33 zł

- 84,81 pkt

 

 

84,81

Oferta spełnia warunki udziału
w postępowaniu

gwarancja

 

0 pkt