Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Niecodzienne wydarzenie

Niecodzienne wydarzenie

01 październik 2015 19:51

facebook twitter

W dniu 27 września br. Internat Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym przeżywał małą - wielką historyczną uroczystość. Centralnym punktem tego wydarzenia było poświęcenie ołtarza, ambony oraz drogi krzyżowej w kaplicy naszego internatu. Poświęcenia dokonał ks. Biskup Józef Dąbrowski CSMA, który decyzją Ojca św. Franciszka został mianowany biskupem pomocniczym diecezji London w Kanadzie i w tamtejszej katedrze 14 kwietnia br. przyjął sakrę biskupią.

Księdza Biskupa śpiewem powitała młodzież z grupy formacyjnej Beer Szeba utworzonej trzy lata temu, spotykającej się w każdy wtorek. Następnie uczestniczyliśmy we wspólnej modlitwie, po której nasz gość dokonał poświęcenia oraz skierował do wszystkich krótkie ale bardzo treściwe słowo. Po części oficjalnej mieliśmy okazję porozmawiać z naszym niecodziennym gościem przy ciastku w świetlicy.

W uroczystości wzięli również udział: Ojciec Generał Kazimierz Radzik, ks. Ekonom Jerzy Sosiński, ks. Dyrektor Leszek Przybylski, ks. Marek Serwatka, nie zabrakło sióstr michalitek na czele z Matką Generalną Natanaelą Bednarczyk, s. Dyrektor Dolores Mermer, s. Przełożoną Joelą Głogowską, s. Agnieszką Zych, wśród gości była również pani wicedyrektor Maria Sołtysik a także pani Kierownik Internatu Małgorzata Sieniawska wraz z gronem pedagogicznym.

Księdzu Biskupowi składamy szczególne podziękowanie, że wśród wielu obowiązków nie zabrakło czasu, by odwiedzić nasz Internat i dokonać poświęcenia.

Niecodzienne wydarzenie
Niecodzienne wydarzenie
Niecodzienne wydarzenie
Niecodzienne wydarzenie
Niecodzienne wydarzenie
Niecodzienne wydarzenie
Niecodzienne wydarzenie