Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: WYPRAWKA SZKOLNA

WYPRAWKA SZKOLNA

02 lipiec 2015 14:57

facebook twitter

W tym roku szkolnym w naszej szkole również będzie realizowany Rządowy Program „Wyprawka Szkolna”, polegający na dofinansowaniu zakupu podręczników dla uczniów kl. IV techników na r. szk. 2014/2015.

Z programu będą mogli skorzystać uczniowie, którzy spełnią kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574,00 zł netto na osobę w rodzinie.

W przypadku zakupu podręczników dokumentem potwierdzającym zakup jest faktura, paragon. Wnioski o wyprawkę będą wydawane z rozpoczęciem roku szkolnego.