Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

30 marzec 2009 19:27

facebook twitter

Miejsce Piastowe, 2009-03-30

ZAWIADOMIENIE

o naborze wniosków

Informujemy, iż w dniach od 1.04.2009 r. - 8.04.2009 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu: „Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w roku 2009”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z EFS oraz budżetu państwa w ramach ZPORR działanie 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Wniosek, regulamin oraz stosowne oświadczenia są do pobrania ze strony internetowej www.powiat-sanok.pl oraz będą dostępne w szkole od 30.03.2009 r.

W pełni wypełnione wnioski stypendialne wraz z kompletem dokumentów można składać w pok. księgowości u Pani Zofii Lorenc oraz w administracji, u Pani Moniki Subik na I piętrze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, a także w sobotę 4 kwietnia br. w godz. od 9.00 do 15.00.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne.