Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Złożenie oferty cenowej organizacji WYJAZDU na Międzynarodowe Targi Maszyn

Złożenie oferty cenowej organizacji WYJAZDU na Międzynarodowe Targi Maszyn

19 marzec 2009 19:50

facebook twitter

Miejsce Piastowe, dnia 16.03.2009 r.

Michalicki Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym

ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b

38-430 Miejsce Piastowe

E-mail: mzsp@otd.pl

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym realizując projekt „Wdrożenie Programu Rozwoju Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ukierunkowanego na podniesienie jakości kształcenia zawodowego”, na potrzeby realizacji: Zadania 3. „Modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących, o innowacyjne formy nauczania tj. wyjazdy edukacyjne-szkoleniowe na branżowe targi” zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej organizacji WYJAZDU na Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych POLIGRAFIA 2009 do Poznania

Przedstawiamy zakres zlecenia:

Nazwa usługi: zorganizowanie WYJAZDU na Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych POLIGRAFIA 2009 w dniach 20.04.2009 r. - 23.04.2009 r.

Dane dotyczące wyjazdu:

Ilość uczestniczących osób: 21

Uczestnicy: 18 uczniów kl. II - III Technikum Poligraficznego w Miejscu Piastowym oraz 3 nauczycieli

Termin i PROGRAM wyjazdu:

I dzień (20.04.2009 r.):

Punkt PROGRAMU: Godzina:
Podstawienie taboru: parking przy szkole - MZSP Miejsce Piastowe, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, Wyjazd 23.30 - 23.45

II dzień (21.04.2009 r.) (wtorek):

Punkt PROGRAMU: Godzina:
Przyjazd do Poznania 9.00
Śniadanie 9.30
Wejście na Targi Poznańskie. Zwiedzanie ekspozycji. 10.00 - 15.00
Obiad ok. 15.30
Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Poznania 16.00-19.00
Przyjazd do miejsca zakwaterowania - kolacja 20.00
Nocleg 22.00


III dzień (22.04.2009 r.) (środa):

Punkt PROGRAMU: Godzina:
Śniadanie 8.00 - 8.30
Wyjazd do Kórnika 9.00
Zwiedzanie Zamku i Arboretum 10.00 - 13.00
Obiad 14.00
Przyjazd do Poznania, zwiedzanie Targów Poznańskich 15.00 - 19.00
Przyjazd do miejsca zakwaterowania 20.00
Kolacja 20.30
Nocleg

IV dzień 23.04.2009 r. (czwartek):

Punkt PROGRAMU: Godzina:
Śniadanie 8.00
Wyjazd do Gniezna 8.30
Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Gniezna (Katedra, Drzwi Gnieźnieńskie) 10.00-12.00
Wyjazd z Gniezna do Miejsca Piastowego 13.30
Obiad na trasie dla uczestników 17.00
Powrót do Miejsca Piastowego 21.00


Prosimy o skalkulowanie:

- trasy przejazdu

- 2 noclegów dla 21 osób

- wyżywienia dla 21 osób przez 3 dni:

Kolacja: 21.04, 22.04,

Obiady: 21.04, 22.04, 23.04

Śniadania: 21.04, 22.04, 23.04

- biletów wstępu dla 21 osób, przewodników zgodnie z programem oraz innych kosztów wynikających z realizacji zlecenia

Uwaga!

Nie może ulec zmianie termin wejścia na Targi POLIGRAFII (21.04 - 22.04.2009 r.) natomiast pozostałe punkty proponowanego programu mogą zostać inaczej rozmieszczone (Gniezno, Kórnik)

Prosimy o złożenie oferty do dnia 25.03.2009 r. faxem, osobiście w Sekretariacie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym (w godz. 7-15) lub za pośrednictwem poczty, na adres: Michalickiego Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38-430 Miejsce Piastowe

Oferta musi zawierać:

  1. Cenę (brutto, netto) za jaką firma wykona zlecenie.
  2. Program wyjazdu sporządzony w oparciu o program przedstawiony w niniejszym piśmie.
  3. Opis taboru jaki wykorzystany zostanie w trakcie realizacji zlecenia wraz z wyposażeniem.
  4. Liczba kierowców obsługujących zlecenie.
  5. Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem rekomendacji/ referencji (2 szt.)

Więcej szczegółów w razie pytań udziela Pani Monika Subik tel. 013 43 530 70, e-mail: monika_subik@autograf.pl. Uwaga: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym czynnikiem będzie cena oraz zaproponowany program.