Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: PIĘKNO PEREŁ!

PIĘKNO PEREŁ!

10 maj 2014 14:39

facebook twitter

W Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym od 11 lat jest organizowany DZIEŃ TECHNIKI. W tym roku odbył się 29 kwietnia.
Jest to wspaniała tradycja MZSP budowana na niwie działań związanych z popularyzacją takich dziedzin jak: informatyka, organizacja reklamy, cyfrowe procesy graficzne i technologia drewna.

Wśród tegorocznych gości nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych, którym na sercu leży rozwój techniczny młodych pokoleń.

W ramach obchodów Dnia Techniki odbyły się panele dyskusyjne  i warsztatowe. Uczestnicy wzięli udział w dyskusji na temat rynku pracy, którą rozpoczęto zaprezentowaniem aktywności zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie raportu z przebiegu projektu pod nazwą „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy”. Spośród wielu zabierających głos osób najcenniejsze były wypowiedzi, kierowane bezpośrednio do młodych i najmłodszych (gimnazjalistów) uczestników dyskusji dające dowód na to, że kreatywność i aktywność w młodym wieku owocuje w latach późniejszych. Zdobyte umiejętności będą przydatne po skończeniu szkoły podczas poszukiwania zatrudnienia. Osoba aktywna już w młodym wieku powinna mieć świadomość, że współczesny rynek pracy wymaga kreatywności i dokształcania przez całe życie.

Cały proces kształcenia zawodowego ma prowadzić do pokochania pracy, bo dopiero wtedy człowiek wykonuje ją z pasją i przynosi spełnienie, satysfakcję. Dlatego też dzień ten był okazją do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Jak pokochać pracę? I samoczynnie nasuwa się kolejne pytanie: Czy w dzisiejszych czasach jest to w ogóle możliwe? Na te pytania każdy z uczestników odpowiedź zachował dla siebie.

Dzień Techniki w swoim założeniu ma przede wszystkim pobudzać do działania młodych ludzi dzięki spotkaniom z naukowcami i ludźmi biznesu, dla których praca jest pasją i przyjemnością pozwalającą przy okazji osiągać korzyści materialne. W tym roku były one możliwe podczas warsztatów o tematyce: „Grafika 3D w praktyce”, „Corel Draw techniki pracy”, „Akademia CISCO” prowadzonych przez dr inż. Piotra Waisa, mgr inż. Józefa Trąda, mgr Mirosława Rymara, mgr Radosława Gołąba - PWSZ w Krośnie; „Kreatywne wykorzystanie oświetlenia błyskowego w studio fotograficznym” prowadzonych przez Pawła Kamińskiego – fotografika z Warszawy; „Reklama prasowa i nie tylko ...” prowadzonych przez Natalię Janecką - Dyrektor Biura Reklamy Media Regionalne Sp. z o.o.; „Pokaz narzędzi firmy DEDRA EXIM”  prowadzonych przez Waldemara Łabudzkiego dyrektora DEDRA EXIM, Grzegorza Ratyńskiego kierownika działu techniki; „Okucia meblowe Blum” prowadzonych przez pana Tomasza Malika.

Dopełnieniem rangi Dnia Techniki jest pięknie wpisujący się w jego tematykę konkurs Perły Techniki składający się z dwóch kategorii: 1- Poligrafia – sztuka i technika dla wyjątkowego człowieka i 2- Drewno – materiał użytkowy i artystyczny. Przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu całego województwa podkarpackiego. Honorowym patronem konkursu jest Podkarpacki Kurator Oświaty pan Jacek Wojtas, a jego mecenasami: pan Waldemar Łabudzki dyrektor firmy Dedra produkującej elektronarzędzia, pani Jolanta Mehal dyrektor banku PBS oddział Miejsce Piastowe, pani Anna Naruszko redaktor naczelna miesięcznika Poligrafika, pan Stanisław Sowa redaktor naczelny dziennika Nowiny24, pan Rafał Zalcman dyrektor zarządzający Portalu Edukacja Internet Dialog.

Ostatnim akcentem Dnia Techniki było ogłoszenie finalistów i laureatów konkursu Perły Techniki. Dzięki sponsorom nagrodzeni uczniowie poza dyplomami mogą się cieszyć nagrodami rzeczowymi w postaci dysków zewnętrznych, elektronarzędzi i abonamentu na roczną prenumeratę pisma „Poligrafika”.

Laureaci konkursu Perły Techniki w kategorii Poligrafia – sztuka i technika dla wyjątkowego człowieka:
I miejsce - Preisner Gabriela - Łańcut
II miejsce - Bar Agnieszka - Pruchnik
III miejsce - Sanicka Karina – Krosno
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
Kosior Barbara - Chmielów
Krzych Magdalena - Horyniec Zdrój
Szpiech Damian - Krosno

Laureaci konkursu Perły Techniki w kategorii Drewno – materiał użytkowy i artystyczny:
I miejsce - Szybiak Wiktor - Przemyśl 
II miejsce - Wójcik Kamil - Bircza
III miejsce - Kubek Franciszek – Pustynia
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
Bytnar Dominik - Łańcut
Jaszcz Paulina - Pustynia
Chorążak Sebastian – Bircza

 

Organizatorzy: Dzień Techniki i konkursu Perły Techniki