Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Zmiany w podkarpackim programie stypendialnym

Zmiany w podkarpackim programie stypendialnym

19 marzec 2009 19:48

facebook twitter

Miejsce Piastowe, 2009-03-19

ZAWIADOMIENIE

UCZNIOWIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKÓW

DOT. realizacji projektu pn. „Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w 2009r” w partnerstwie z Powiatem Sanockim, który jest liderem projektu.

Projekt będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego .

UWAGA UCZNIOWIE

Informujemy o zmianach, które na bieżąco do nas docierają, a dotyczą zasad otrzymania stypendiów:

  1. Zwiększyła się kwota dochodu na członka rodziny ucznia do 504 zł, a w przypadku osoby niepełnosprawnej do kwoty 583 zł,
  2. Zwiększył się limit godzin nieusprawiedliwionych do 35 (liczonych od 1.09.2008 r. do 31.03.2009 r.)
  3. Zwiększyła się wysokość stypendium do 1750 zł/osobę (po 250,00 zł x 7 m-cy od 1.09.2008-31.03.2009 r.)
  4. Zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Gminy ma być za bieżący okres, a nie za 2007 r.

Dane zawarte w punktach od 1-3 mogą jeszcze ulec zmianie gdyż cały czas trwają negocjacje na szczeblu wojewódzkim. My tylko przekazujemy informacje, które do nas docierają. Nie mamy wpływu na ich ustalenia. Biuro Stypendialne dla całego woj. Podkarpackiego znajduje się w Sanoku.

Informujemy również, że:

- nie rozpoczęto jeszcze naboru wniosków, ze względu na brak ostatecznego wzoru wniosku o stypendium, który otrzymamy z Biura Projektu z Sanoka

- nie należy drukować wzoru wniosku, który jest umieszczony na naszej stronie internetowej. Umieściliśmy go do zapoznania się z zakresem danych, które będą nam potrzebne. Wnioski będą dostępne w Biurze Projektu, tuż po ogłoszeniu naboru oraz na stronie internetowej szkoły.

- nie przyjmujemy jeszcze żadnych dokumentów, zaświadczeń, proszę czekać na ogłoszenie o terminie przyjmowania wniosków przez szkołę.

- osoby zainteresowane będą przeszkolone w zakresie wypełniania wniosku. Zorganizujemy spotkanie, aby uniknąć poprawiania i cofania wniosków po weryfikacji.

- należy zbierać dokumenty (załączniki do wniosku) takie jak do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego tj. zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach pełnoletnich członków rodziny za 2007 r., z Urzędu Gminy o zameldowaniu na dzień dzisiejszy członków rodziny, o posiadaniu/nie posiadaniu gospodarstwa rolnego, nakaz płatniczy z gospodarstwa rolnego,

- do wniosku o stypendium dołączyć trzeba będzie kilka oświadczeń, których wzory będą dostępne razem z ostateczną wersją wniosku o stypendium

- należy wiedzieć, że nie można otrzymywać równocześnie kilku stypendiów ze środków Unii Europejskiej!!! Proszę to skonsultować czy uczeń już nie pobiera jakiegoś stypendium z Unii Europejskiej

Informację przekazały, dnia 19.03.2009 r.:

Monika Subik, Zofia Lorenc