Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Oferty cenowe organizacji WYJAZDU na Targi

Oferty cenowe organizacji WYJAZDU na Targi

03 marzec 2009 11:45

facebook twitter

Miejsce Piastowe, dnia 24.02.2009 r.

Michalicki Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym

ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b

38-430 Miejsce Piastowe

E-mail: mzsp@otd.pl ADRESAT:

NIP: 684 - 22 - 015 -

________________________________________________

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym realizując projekt „Wdrożenie Programu Rozwoju Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ukierunkowanego na podniesienie jakości kształcenia zawodowego”, na potrzeby realizacji: Zadania 3. „Modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących, o innowacyjne formy nauczania tj. wyjazdy edukacyjne-szkoleniowe na branżowe targi” zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej organizacji WYJAZDU na Targi FURNIKA - DREMA do Poznania.

Przedstawiamy zakres zlecenia:

Nazwa usługi: zorganizowanie WYJAZDU na Targi FURNIKA - DREMA do Poznania w dniach 31.03.2009 r. - 3.04.2009 r.

Dane dotyczące wyjazdu:

Ilość uczestniczących osób: 21

Uczestnicy: 18 uczniów kl. II - III Technikum Drzewnego w Miejscu Piastowym oraz 3 nauczycieli

Termin i PROGRAM wyjazdu:

I dzień (31.03.2009 r.):

Punkt PROGRAMU: Godzina:
Podstawienie taboru: parking przy szkole - MZSP Miejsce Piastowe, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b) 17.00
Kolacja, Nocleg

II dzień (1.04.2009 r.):

Punkt PROGRAMU: Godzina:
Śniadanie 8.00
Wyjazd z miejsca zakwaterowania 9.00
Zwiedzanie Gniezna: (Katedra, drzwi gnieźnieńskie),
Obiad
Wyjazd do Biskupina
Przyjazd do miejsca zakwaterowania - kolacja
Nocleg


III dzień (2.04.2009 r.) (czwartek):

Punkt PROGRAMU: Godzina:
Śniadanie 8.00 - 8.30
Wyjazd do Poznania 9.00
Przyjazd na Targi Poznańskie „FURNIKA - DREMA” - zwiedzanie ekspozycji 10.00 - 15.00
Obiad 16.00
Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Poznania 17.00 - 20.00
Przyjazd do miejsca zakwaterowania 20.30
Kolacja 21.00

IV dzień 3.04.2009 r. (piątek):

Punkt PROGRAMU: Godzina:
Śniadanie 8.00
Wyjazd do Kórnika 8.30
Zwiedzanie Zamku i Arboretum 10.00-12.00
Przyjazd na Targi do Poznania - zwiedzanie ekspozycji 12.30-15.00
Wyjazd z Targów do Miejsca Piastowego 15.30
Obiad na trasie dla uczestników 17.00
Powrót do Miejsca Piastowego 21.00


Prosimy o skalkulowanie:

- trasy przejazdu

- 3 noclegów dla 21 osób

- wyżywienia dla 21 osób przez 4 dni:

Kolacja: 31.03, 1.04, 2.04

Obiady: 1.04, 2.04, 3.04

Śniadania: 1.04, 2.04, 3.04

- biletów wstępu dla 21 osób zgodnie z programem oraz innych kosztów wynikających z realizacji zlecenia

Uwaga!

Nie może ulec zmianie termin wejścia na Targi FURNIKA I DREMA (2.03, 3.03.2009 r.) natomiast pozostałe punkty proponowanego programu mogą zostać inaczej rozmieszczone (Gniezno, Kórnik, Biskupin)

Prosimy o złożenie oferty do dnia 10.03.2009 r. faxem, osobiście w Sekretariacie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym (w godz. 7-15) lub za pośrednictwem poczty, na adres: Michalickiego Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38-430 Miejsce Piastowe

Oferta musi zawierać:

  1. Cenę (brutto, netto) za jaką firma wykona zlecenie.
  2. Program wyjazdu sporządzony w oparciu o program przedstawiony w niniejszym piśmie.
  3. Opis taboru jaki wykorzystany zostanie w trakcie realizacji zlecenia wraz z wyposażeniem.
  4. Liczba kierowców obsługujących zlecenie.
  5. Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem rekomendacji/ referencji (2 szt.)


Więcej szczegółów w razie pytań udziela Pani Monika Subik tel. 013 43 530 70, e-mail: monika_subik@autograf.pl. Uwaga: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym czynnikiem będzie cena oraz zaproponowany program.

Umowa realizowana
w ramach projektu ” Wdrożenie Programu Rozwoju Zespołu Szkół w Iwoniczu
ukierunkowanego na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia
oraz podniesienie jego jakości
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego