Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca

23 styczeń 2009 21:23

facebook twitter

U W A G A !!!
W dniu 27 stycznia 2009 o godzinie 1330 odbędzie się Konferencja Podsumowująca I półrocze roku szkolnego 2008/2009
W tym dniu zajęcia odbywają się według skróconego harmonogramu zajęć


Plan dzwonków