Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Wprawka szkolna 2013

Wprawka szkolna 2013

14 październik 2013 14:39

facebook twitter

Uczniowie, którzy złożyli wnioski o refundację kosztów zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna 2013” proszeni są o pilne dostarczenie faktur zakupu podręczników do P. Moniki Subik do końca tygodnia czyli 18.10.2013 r.