Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: „Likwidacja barier” w Internacie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

„Likwidacja barier” w Internacie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

14 styczeń 2009 23:00

facebook twitter
W sobotę - 10 stycznia 2009 r. w Internacie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym odbyło się oficjalne zakończenie i podsumowane realizowanego projektu inwestycyjnego pn.: „Likwidacja barier” w Internacie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Projekt polegający na przystosowaniu budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych dofinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„Do naszej szkoły uczęszcza 550 uczniów. Wśród tej grupy są również uczniowie niepełnosprawni, prowadzimy zawodową szkołę specjalną. Chcieliśmy aby budynek Internatu był przystosowany pod potrzeby osób niepełnosprawnych po to, aby każdy zamieszkujący czuj się w nim dobrze i swobodnie. Dlatego został wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wymieniliśmy główne drzwi wejściowe do budynku. W pokojach dla osób niepełnosprawnych wymieniono drzwi oraz przystosowano przylegające do nich 4 łazienki” powiedział Ks. Jerzy Sosiński - Dyrektor Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowy podczas uroczystości.

Poświęcenia nowo wyremontowanej części budynku dokonał Ks. Stanisław Morawski - Główny Ekonom Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła, natomiast do przecięcia wstęgi, zostali zaproszeni: Dyrektor PFRON w Rzeszowie - P. Maciej Szymański, V-ce Starosta Krośnieński - P. Andrzej Guzik, Wójt Gminy Miejsce Piastowe - P. Marek Klara, Z-ca Wójta Gminy Miejsce Piastowe - P. Stanisława Gawlik oraz przedstawiciele Zgromadzenia Św. Michała Archanioła - Ks. Stanisław Morawski oraz Dyrektor MZSP Miejsce Piastowe - Ks. Jerzy Sosiński.

Informację przekazała: Monika SUBIK, MZSP Miejsce Piastowe