Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Egzamin ECDL Webstarter/Webeditor

Egzamin ECDL Webstarter/Webeditor

27 sierpień 2013 06:47

facebook twitter

W dniu 26 sierpnia 2013 r. o godzinie 1500 w naszej szkole odbył się egzamin ECDL Webstarter/Webeditor dla uczniów biorących udział w kursie webmasterskim, realizowanym w ramach projektu „NA RYNEK PRACY START - wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności dla większych ich szans i możliwości”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do egzaminu przystąpiło 11 uczniów z czego 10 zdało egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymało certyfikaty ECDL Webstarter/Webeditor.

Zobacz album w galerii zdjęć