witamy na stronie MZSP

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Bronisława Markiewicza

Jestes tutaj: Strona główna > Poszkole > Poszkole
 

Koło Misyjne

misje

Koło Misyjne przy Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 2006/2007.
Obecnie opiekunem koła jest s. Dawida Ryll, a misyjny wolontariat stanowi grupa złożona z 18 uczniów.
Członkowie Koła Misyjnego biorą udział w spotkaniach formacyjnych, modlą się za misje i angażują się w konkretne akcje, których celem jest zdobycie środków finansowych, przeznaczonych dla krajów misyjnych.
W czasie spotkań formacyjnych poznają specyfikę pracy na misjach, trudności i problemy krajów misyjnych a szczególnie państw, w których pracują misjonarze ze Zgromadzeń Św. Michała Archanioła(Księża, Bracia i Siostry).
"Nie lękajcie się zaproponować Chrystusa temu, kto Go jeszcze nie zna. Chrystus jest najbardziej wyczerpującą odpowiedzią na wszystkie pytania dotyczące człowieka i jego losu. Bez Chrystusa bowiem człowiek pozostaje nierozwiązaną zagadką. Przeto miejcie odwagę proponować Chrystusa." Jan Paweł II, Orędzie na VII Światowe Dni Młodzieży.
Kierując się tym wezwaniem Papieża, naszego Rodaka, pragniemy poprzez działalność Koła "proponować Chrystusa" światu, zaczynając od pogłębiania relacji z Nim w "Świecie" swojego serca.

Cele ogólne:

 • rozbudzenie w młodzieży wrażliwości misyjnej,
 • pogłębienie wiedzy o misyjnym charakterze Kościoła,
 • zaktywizowanie do działania na rzecz drugiego człowieka,
 • kształtowanie trwałej postawy otwartości na potrzeby Kościoła misyjnego.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie wrażliwości, uczuciowości i otwartości na potrzeby krajów misyjnych,
 • wyrabianie postawy gotowości, czynnej miłości i pomocy innym, będącym w potrzebie,
 • informowanie i przekazywanie wiedzy na temat obowiązku misyjnego chrześcijan, sytuacji Kościoła w świecie,
 • poznawanie życia mieszkańców krajów misyjnych, pracy i problemów misjonarzy żyjących na różnych kontynentach,
 • uświadamianie przynależności do Rodziny Bożej, w której nie ma granic i barier rasowych, kulturowych i ekonomicznych,
 • mobilizowanie do działania na rzecz rówieśników na całym świecie i w najbliższym otoczeniu poprzez modlitwę, nabożeństwa misyjne, jasełka i inne działania oparte na przykazaniu miłości Boga i bliźniego,
 • kształtowanie systematycznej postawy ofiarności zarówno duchowej jak i materialnej dla Kościoła w krajach misyjnych,
 • prowadzenie gazetki o tematyce misyjnej,
 • prowadzenie bezpośredniej korespondencji z misjonarzami
 • organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód zostanie przeznaczony na potrzeby misyjne


CZŁONKOWIE KOŁA MISYJNEGO W ROKU SZK. 2010/2011:
Kl. 1 a:
Helena Dubis
Paulina Zając

Kl. 1 b:
Konrad Tokarski

Kl. 1 c:
Aneta Michalak
Mariola Prądzińska

Kl. 1 d:
Katarzyna Chorzępa
Kinga Englot
Aleksandra Jucha
Iwona Kowalska
Dominika Kucharska
Anta Małek

Kl. 1 e:
Magdalena Wołkowicz

Kl. 1 TPiD:
Grzegorz Kosicki
Kazimierz Radzik
Maciej Rajs
Dżesika Urbanik

Kl. 2 c:
Dorota Kudłata
Angelika Nawracaj

Pozostali uczniowie zgłoszeni do Koła Misyjnego pozostają na liście należącej do Opiekuna Koła jako kandydaci na członków.

Jeśli doświadczasz radości w swoim życiu, cieszysz się łaską wiary, pamiętaj o tych, którzy cierpią... fizycznie (głód, choroby, biedę), ale też nie mają nadziei w Bogu, bo Go nie poznali. Chcesz pomóc nieść Dobrą Nowinę w świat i wspierać naszych w krajach misyjnych? Zapraszamy na spotkania KOŁA MISYJNEGO.

Razem możemy więcej! Koło dobroci i Chrystusowej Ewangelii będzie przemierzać świat, także dzięki Tobie. Zapraszamy.