witamy na stronie MZSP

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Bronisława Markiewicza

Jestes tutaj: Strona główna > Poszkole > Poszkole
 

Koło Strzeleckie

Opis działalności

Koło strzeleckie powstało 1 września 2010r. Treningi odbywają się od poniedziałku do czwartku w godz. 14.30 - 16.00 na strzelnicy Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. Treningi prowadzone są z wykorzystaniem broni pneumatycznej. Członkowie koła przygotowują się do uczestnictwa w międzyszkolnych zawodach strzeleckich organizowanych na terenie powiatu krośnieńskliego. Działalność koła obejmuje także organizację zawodów dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz dla uczniów MZSP w Miejscu Piastowym.

Cele koła strzeleckiego

 • Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży
 • Kształtowanie u młodzieży pozytywnych cech charakteru
 • Popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu
 • Reprezentowanie szkoły w zawodach srzeleckich

Opiekunowie:

 1. Madejski Wojciech
 2. Przybyła Robert

Członkowie

 1. Wołkowicz Magdalena
 2. Urbanik Dżesika
 3. Prajsnar Aleksandra
 4. Curzydło Kinga
 5. Fecycz Angelika
 6. Zarzyczny Konrad
 7. Jakieła Patryk
 8. Turowski Łukasz
 9. Rajs Maciej
 10. Langner Michał
 11. Jop Bartłomiej

Regulamin strzelnicy sportowej Michalickiego Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym

 1. Strzelnica sportowa przeznaczona jest tylko do treningów - strzelań z broni sportowej pneumatycznej w obecności instruktora strzelectwa, zakazuje się używania innej broni i amunicji niż w/w,
 2. broń należy przenosić tylko rozładowaną, z zamkiem otwartym i lufą skierowaną wylotem do góry,
 3. nie wolno kierować wylotu lufy broni w kierunku ludzi i zwierząt,
 4. każdorazowo należy sprawdzić, czy broń jest rozładowana,
 5. wolno strzelać tylko ze sprawnej broni i przy użyciu sprawnej amunicji i śrutu,
 6. nie wolno pozostawić broni załadowanej,
 7. nie wolno pozostawić broni nawet niezaładowanej, bez dozoru,
 8. broń można załadować jedynie na linii ognia (stanowiskach strzeleckich lufa broni skierowana w stronę kulochwytu, prostopadle do linii tarcz) wyłącznie po komendzie prowadzącego ŁADUJ, START lub OGNIA (ruchy bronią w czasie strzelania mogą być wykonywane pod kątem 45 stopni od osi - linii celowania)
 9. w czasie ładowania i strzelania wylot lufy musi się znajdować przed linia ognia, (skierowany w kierunku tarcz), po zakończeniu strzelania broń należy przejrzeć pod kątem jej rozładowania (wykonuje strzelający oraz prowadzący) i zabezpieczyć,
 10. nie wolno przekazywać załadowanej broni innym osobom ,
 11. w czasie strzelania zabronione jest wychodzenie przed linie ognia oraz zmiana stanowiska i postawy po załadowaniu broni, na stanowisku strzeleckim przebywa tylko jedna osoba,
 12. po komendzie STOP lub ROZŁADUJ (komendę wydaje prowadzący strzelanie, a w wypadku zagrożenia życia ludzkiego każdy kto pierwszy zauważy niebezpieczeństwo) należy natychmiast przerwać strzelanie,
 13. Po zakończeniu strzelania broń musi być rozładowana a zamek otwarty,
 14. czyszczenie broni odbywa się tylko pod nadzorem,
 15. na strzelnicy zabronione jest używanie telefonów komórkowych,
 16. na strzelnicy zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu lub używanie środków odurzających oraz przebywanie osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 17. osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą być dopuszczane do strzelań,
 18. osobę naruszającą zasady zachowania się na strzelnicy usuwa się ze strzelnicy,
 19. w czasie strzelań należy bezwzględnie wykonywać polecenia prowadzącego i zachować wysoką dyscyplinę,
 20. osoby oczekujące na strzelanie przebywają poza linia wyjściową i zachowuj ą się zgodnie z poleceniami prowadzącego strzelania,
 21. przy strzelaniach z broni pneumatycznej śrutem okrągłym należy bezwzględnie używać okularów ochronnych,
 22. strzelania mogą prowadzić tylko osoby posiadające aktualne uprawnienia.