witamy na stronie MZSP

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Bronisława Markiewicza

Jestes tutaj: Strona główna > Poszkole > Poszkole
 

Koło Informatyczne

Jednym z zadań współczesnej zreformowanej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Celem każdego nauczyciela powinno być stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną w różnych dziedzinach życia. Pogłębianie wiedzy informatycznej sprzyja uczniom w ich ogólnym rozwoju, pozwala na rozwijanie zainteresowań, pogłębia wiedzę o świecie, rozwija intelektualnie i umysłowo. Praca komputerem stwarza wiele okazji do samokontroli i samooceny, a w przypadku pracy zespołowej uczy bezpośredniej współpracy - pobudza do dyskusji i stawia przed koniecznością wypracowania wspólnych rozwiązań, za które ponosi odpowiedzialność.

Cele edukacyjne:
- rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informacyjną;
- kształtowanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia;
- pokazanie, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem w pracy, nauce, zabawie;
- kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem i jego podstawowymi urządzeniami (klawiaturą, myszą, stacją dysków, drukarką, modemem, skanerem);
- kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów przy użyciu komputera oraz korzystania z komputera przy uczeniu się innych przedmiotów;
- dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem techniki komputerowej;
- tworzenie warunków do realizacji twórczości uczniowskiej w dziedzinie;
- programowania, grafiki, edytorów tekstowych, multimedialnych oraz
prezentowania i publikowania informacji;
- umożliwienie uczniom komunikowania się na odległość/Internet/
- posługiwanie się terminologią stosowaną w informatyce;
- zaproponowanie bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

Treści kształcenia:

Treści kształcenia koła informatycznego podzielone zostały na działy i tematy, które nauczyciel w toku zajęć może poszerzać lub skracać w zależności od warunków i oczekiwań zarówno samego nauczyciela jak i wychowanków.

Zadaniem nauczyciela jest umożliwienie uczniom wykorzystania gromadzonej wiedzy do rozwijania kompetencji w zakresie:

  • samodzielnego pogłębiania wiedzy informatycznej
  • korzystania ze źródeł informacji dostępnej na stronach internetowych lub innych dostępnych za pomocą komputera
  • samodzielnego rozwiązywania problemów w pracy z programami użytkowymi
  • świadomego wyboru i zastosowania komputera w praktyce
  • redagowania dokumentów tekstowych
  • opracowywanie dokumentów graficznych
  • wykorzystania komputera jako źródła informacji, pracy i zabawy
  • zadowolenia z dobrze wykonanej pracy lub pokonania trudności
  • samokontroli i samooceny
  • konieczności wypracowania wspólnych rozwiązań i ponoszenia odpowiedzialności za grupę

1) Zasady korzystania z pracowni informatycznej

- przydział stanowisk komputerowych
- przypomnienie regulaminu i zasad BHP podczas pracy na komputerach
- wspólne ustalenie planu pracy i określenie oczekiwań uczniów
- ustalenie terminu cotygodniowych spotkań

2) Tworzenie dokumentów tekstowych

- redagowanie i formatowanie tekstu
- zaawansowane projektowanie dokumentów tekstowych; wstawianie grafiki, tabelek, wykresów, wzorów matematycznych,
- łączenie kilku dokumentów w całość (hiperłącze)
- tworzenie w edytorze tekstu dokumentów okazyjnych np.: kartek, zaproszeń, dyplomów, listów pochwalnych, wizytówek itp.
- tworzenie biuletynu, gazetki gimnazjalnej (układanie tekstu w szpalty typu gazetowego, ozdabianie grafiką, zdjęciami i itp.)

3) Korzystanie z Internetu i zasobów internetowych

- zagrożenia wynikające z nieograniczonego dostępu do Internetu
- poczta elektroniczna - pisanie i wysyłanie wiadomości
- możliwości komunikacji między ludzkiej za pomocą Internetu - gadu-gadu, portale dyskusyjne, czateria,
- korzystanie z usług wyszukiwarek internetowych
- wyszukiwanie informacji i materiałów na stronach WWW,
- zapisywanie na dysku ściągniętych materiałów (tekst, grafika, dostępne gry i programy, itp.).
- własność intelektualna (piractwo, kradzież, odpowiedzialność karna)

4) Wykorzystanie komputera do wspomagania uczenia się

- wykorzystanie programów do nauki języków obcych
- wykorzystanie słowników i encyklopedii multimedialnych
- tworzenie bazy danych (pojęć geograficznych, historycznych, biologicznych, słownika komputerowego, itp.)
- wykorzystanie komputera do testowania swoich osiągnięć przy wykorzystaniu programów dydaktycznych
- Tworzenie prezentacji multimedialnych na zadany temat (parki narodowe, rzeki świata, nasze góry, rozwój techniki i komputeryzacji, itp.).

5) Tworzenie stron internetowych w języku html

- projekt strony WWW (klasy, szkoły, koła, innych)
- tworzenie strony
- wstawianie hiperłączy, odnośników, zakładek itp.
- udostępnianie strony internetowej w sieci lokalnej lub internetowej na darmowych dostępnych serwerach.
6) Rozrywka z komputerem
- omówienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego doboru gier komputerowych
- korzystanie z gier komputerowych (z nastawieniem na gry edukacyjne, logiczne, zręcznościowe).