Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym http://www.mzsp.pl/ Kanał RSS Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Ogłoszenie http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1772 W dniu 21.09.2017 r. (czwartek) odbędzie się uroczyste rozpoczęcie "Programu Pilotażowego Ministerstwa Obrony Narodowej Certyfikowanego Pionu Klas Mundurowych" z udziałem Dowództwa 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym MZSP na VI Pieszej Pielgrzymce z Pruchnika do Przemyśla http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1771 W dniu 15 września 2017 r. w kościele pw. św. Mikołaja w Pruchniku sprawowana była Eucharystia, jako dziękczynienie w 150 rocznicę święceń kapłańskich bł. ks. Bronisława Markiewicza. Msza św. rozpoczynała VI Pielgrzymkę z Pruchnika do Przemyśla, której trasa wiodła przez miejscowości: Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Survival http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1770 Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Wspólnota BEER Scheba http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1769 Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Spotkanie Sztabu koordynującego wdrażanie „Edukacji wojskowej” w certyfikowany pion klas mundurowych MZSP http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1768 Pilotażowy program MON dla klas mundurowych to ogólnopolski projekt, realizowany przez MON w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019. Projekt ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Zasadniczym celem programu jest wsparcie procesu odbudowy rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP. Zgodnie z przyjętymi przez MON założeniami, uczniowie szkół objętych niniejszym programem, jako pełnoletni absolwenci mają prawo ... Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Na salonach wojska – MZSP po odbiór CERTYFIKATU na spotkaniu z Ministrami Obrony http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1767 <p>W dniu 5 września 2017 r. uczniowie klas mundurowych oraz poczet sztandarowy Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym uczestniczyli na zaproszenie kierownictwa Resortu Obrony w otwarciu  Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.</p> Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Kiermasz podręczników http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1766 <p>od 11-13 września 2017 r. w bibliotece szkolnej odbędzie się kiermasz podręczników używanych (sprzedaż i wymiana).</p> Poniedziałek: 9.40 - 13.35 Wtorek: 9.40 - 13.35 Środa: 9.40 - 14.30 Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym MZSP i UROCZYSTY APEL KLAS MUNDUROWYCH PODCZAS MSPO 2017 NA TARGACH W KIELCACH http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1765 Uroczysty apel mundurowy z udziałem Ministra Antoniego Macierewicza zainaugurował pilotażowy program dla szkół mundurowych pod nazwą „Edukacja Wojskowa”. W uroczystości wzięli udział nauczyciele, przedstawiciele uczniów z 50 szkół z certyfikowanymi klasami mundurowymi za całej Polski. Michalicki Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Z Komendantami, Arcybiskupem i Generałem – inauguracja w Miejscu Piastowym http://www.mzsp.pl/aktualnosci?readmore=1764 <p>W Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Miejscu Piastowym odbyło się po raz kolejny rozpoczęcie zajęć edukacyjnych, po raz kolejny także, wydarzenie to zaszczycili  wyjątkowi goście. Uroczystej liturgii już po raz drugi z rzędu przewodniczył J.E. ks. Arcybiskup, Metropolita przemyski  Adam Szal, któremu towarzyszył dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej w Przemyślu ks. dr Waldemar Janiga. Homilię utrzymaną w ciepłym ojcowskim tonie wygłosił Przełożony Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk. Obecny był także Ekonom Generalny i Radca ks. Jerzy Sosiński...</p>