witamy na stronie MZSP

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Bronisława Markiewicza

Jestes tutaj: Strona główna > Aktualności


Ogłoszenie Komisji Naboru

Drodzy Gimnazjaliści i ich Rodzice


Trwa czas składania podań przez kandydatów do naszej szkoły.

Już od 23 czerwca w naszym Zespole pracować będzie Komisja przyjmująca potrzebne dokumenty tj. świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne.


Oczekujemy na Państwa już 23 czerwca w piątek od godziny 8.00. Dokumenty można dostarczać również w sobotę 24 czerwca od godz. 8.00 do godz. 13.00. Od poniedziałku 26 czerwca w godzinach od 8.00 do 15.00 w dalszym ciągu zapraszamy ubiegających się o przyjęcie do szkoły.


Dokumenty przyjmujemy do 5 lipca 2017 r.


O terminie ogłoszenia wyników naboru Kandydaci lub ich Rodzice zostaną poinformowani przy składaniu dokumentów.


Dyrekcja


Szkoły mundurowe z certyfikatem MON

Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/17

Piątek 23 czerwca 2017r. dla uczniów całej Polski w tym również Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Michalickiego Gimnazjum był szczególnym dniem. Wszyscy elegancko ubrani z uśmiechami na twarzy rozświetlili szkolne mury swoją obecnością.
Uroczystość zakończenia Roku Szkolnego rozpoczęła msza św. w Sanktuarium, której przewodniczył oraz piękne słowa kazania wygłosił Ojciec Generał ks. Dariusz Wilk. Wspaniała asysta ministrantów, pięknie odczytane teksty liturgiczne oraz wokal i akompaniament szkolnego Zespołu „Angel” pod przewodnictwem p. Pawła Gościńskiego rozświetliły to wydarzenie...

ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACYJNEGO W MŁODZIEŻOWEJ GRUPIE BEER – SZEBA.

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym wśród wielu pozaszkolnych działań od 5 –u lat prowadzi wtorkowe spotkania w internacie. W każdy wtorek kilkanaście osób spotyka się by porozmawiać, pomodlić się, gdzieś wyjechać… po prostu spędzić ze sobą czas. W czasie swojego trwania grupa zdążyła wybrać swoja nazwę – BEER – SZEBA.
22 czerwca w godzinach popołudniowo-wieczornych odbyło się spotkanie przy ...

MZSP… ZNOWU MISTRZEM

XIII OLIMPIADA SPORTOWA IM BP. JANA CHRAPKA

W dniach 16-17 czerwca 2017 r. w Miejscu Piastowym odbyła się XIII olimpiada pucharu bpa. Jana Chrapka. Mimo, że Olimpiada ma już swoją tradycję, to na ziemi Miejsteckiej odbyła się po raz pierwszy.
Celem Olimpiady jest doświadczenie wspólnoty o charakterze sportowo...

OBÓZ KONDYCYJNO – SZKOLENIOWY KLAS I LICEUM MUNDUROWO – ADMINISTRACYJNEGO W KOSZALINIE.

W dniach 09.06 – 14.06.2017 roku uczniowie MZSP w Miejscu Piastowym przebywali na obozie kondycyjnym– szkoleniowo w Koszalinie.
Po raz pierwszy adepci naszej szkoły w tak szerokim stopniu mogli korzystać z wiedzy instruktorów oraz bazy szkoleniowej Centralnego Ośrodka szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Zajęcia prowadzone przez kadrę dydaktyczną ...

Podpisali umowy - wyjadą na staż


Uczniowie Techników Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym podpisali umowy o staż zawodowy w Irlandii.
Staże zostaną zrealizowane w ramach projektu „Zagraniczne staże zawodowe dla młodych zawodowców”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Na staż do Irlandii do Dublina wyjedzie 7 uczniów i 13 tegorocznych absolwentów. Celem realizacji staży jest ...

OBÓZ KONDYCYJNO - SZKOLENIOWY „KOSZALIN” KLAS II LICEUM MUNDUROWO – ADMINISTRACYJNEGO W WOJSKOWYM OŚRODKU JAWOR.

Jednym z wielu atutów kształcenia w Liceum Mundurowym w Miejscu Piastowym, są obozy kondycyjno- sprawnościowe. Obozy już od kilku lat prowadzone są na najwyższym poziomie szkoleniowym.
29 maja 2017 roku klasy drugie pod opieką instruktorów i wychowawców wyjechały na obóz. Podczas skoszarowanych zajęć adepci naszych klas uzyskali ...

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

belka stypendia WUP


Załącznik
do Uchwały Nr 312/6568/17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 6 czerwca 2017 r.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół zawodowych) w ramach projektu
Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych
prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018


Warunki ogólne:

Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

belka stypendia WUP

Załącznik
do Uchwały Nr 312/6569/17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 6 czerwca 2017 r. 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018

Warunki ogólne: